top of page
מאפייני גיל ההתבגרות ובני/ות נוער בסיכון

גיל ההתבגרות הוא שלב התפתחותי אשר כרוכים בו שינוים בתחומים רבים: שינוים פיזיים, שינוים בתפיסה ובעמדות, שינוים מוסרים ושינויים חברתיים.

ככל שאנחנו מתקדמים בזמן, גיל ההתבגרות הולך ומתרחב. יש לנו נטייה לחשוב שהוא רק מתחיל מוקדם יותר, אבל האמת היא שהוא גם מתארך ומסתיים בשלב מאוחר יותר של החיים.

היכרות עם מאפייני הגיל, המשימות ההתפתחותיות והסיכונים שבדרך חשובה לצורך יצירת תקשורת מיטיבה, בונה ומקדמת עם בני/ות נוער. נוכח עולם המדיה הכאוטי שהם חיים בו וחשופים אליו כיום זהו

צורך הולך וגובר.

 

ההכשרה תסקור את הנושאים הנ"ל ותיתן דגשים ייחודים המאפיינים נערות/ים בתוך רצף הסיכון.

bottom of page