top of page
סדנה להורים- מדברים מין עם מתבגרות/ים

נראה כי העיסוק של בני/ות נוער במיניות כיום פתוח יותר מאשר בעבר. יחד עם זאת, לעיתים קרובות המידע אליו הם נחשפים אינו אמין. ישנה השפעה עצומה של הרשתות החברתיות והשיח על הסכמה, הדדיות, כבוד, רצון, תשוקה ואהבה איננו מובן מאליו. בני/ות הנוער חשופים לתרבות פורנו חסרת גבולות המחלחלת לתודעה, מעוותת את תפיסת הקשר הבריא ובאה לידי ביטוי בהתנהגויות לא מותאמות.

בשנים האחרונות, מצאתי שאני חולקת את הידע המקצועי שלי עם הורים למתבגרות/ים בשיחות של 'על הדרך' בעיקר בהיבטים של שיחות ראשונות על מיניות בגיל ההתבגרות. סביב משבר הקורונה, הריחוק שבין בני/ות נוער להוריהם נהיה משמעותי יותר והצורך בקבלת כלים לתקשורת מיטיבה ופתוחה יותר עם המתבגרות/ים שלנו הינו הכרחי.

בסדנא להורים, ניפגש קבוצת הורים קטנה (עד 12 משתתפות/ים) למפגש אינטימי בנושא גיל ההתבגרות בדגש על מיניות בריאה ואיך מדברים על זה עם המתבגרות/ים שלנו. בסדנה נזכר בגיל ההתבגרות, נתייחס להבדלים בין הדורות השונים, נכיר מושגים ואפליקציות רלוונטיות ונלמד כיצד לנהל שיחה מיטיבה בביתנו על מיניות ויחסים באופן פתוח, בטוח ומקרב.

bottom of page