top of page
פרידות ואובדן כחלק ממעגל החיים

יש לנו נטייה להתעסק בפרידות בעתות ספציפיות. כאשר הקשר עתיד להסתיים, כאשר אנו מתקרבים לסופה של השנה והחלפה של מסגרות או כאשר מחלה קשה או מוות נכנסים לתמונה. למרות זאת, החיים מורכבים מפרידות שונות ומגוונות יותר אשר מלוות אותנו לאורך זמן ואף מעצבות את ההתמודדות שלנו בסיטואציות דומות בהמשך. תינוק שלומד לישון לבד, כניסה ומעבר בין מסגרות חינוכיות, מעברי דירות, שינויים בחיים, פרידה מחלק בעצמי (פיזי או מנטלי), מתקופה בחיים ועוד. אצל בני/ות נוער בסיכון, אשר בד"כ חווים חוסר יציבות ופרידות מרובות בחייהם זה אפילו נוכח יותר.

בהכשרה זו נתייחס למשמעויות השונות שפרידה מעוררת בנו, נלמד על שלבי האבל ונבין כיצד לשלב את ההתייחסות לפרידות כחלק מהחיים של בני/ות הנוער. כמו כן, נתייחס לתגובות שונות של בני/ות נוער לפרידה ולקשיים שצפים בנו סביב העיסוק בנושא וכיצד לשאוף וליישם תהליכי 'פרידה טובה' ככל הניתן.  

bottom of page