top of page
מיניות בריאה

נראה כי העיסוק של בני/ות נוער במיניות כיום פתוח יותר מאשר בעבר. יחד עם זאת, לעיתים קרובות המידע אליו הם נחשפים אינו אמין, ישנה השפעה עצומה של הרשתות החברתיות והשיח על הדדיות, כבוד, רצון, תשוקה ואהבה איננו מובן מאליו. בני/ות הנוער חשופים לתרבות פורנו חסרת גבולות המחלחלת לתודעה, מעוותת את תפיסת הקשר הבריא ובאה לידי ביטוי בהתנהגויות לא מותאמות.


בהכשרה הזו, נדבר על ההבדלים בין אז להיום, היכן המיניות פוגשת את כולנו בחיי היום יום ומדוע כל כך קשה לנו לדבר על כך בכלל ועם בני/ות הנוער בפרט. ההכשרה תעניק כלים להתמודדות ויצירת מרחב בטוח ורעיונות לשיח בטוח ופתוח על מיניות בריאה.

bottom of page