top of page
התנהגויות סיכון ומעגל השינוי

בעבודה עם בני/ות נוער יוצא לנו לפגוש ולהכיר נערות/ים שמתמודדות/ים בצורה שונה עם מציאות חיים מורכבת. זה מתחיל עם בעיות חברתיות ורגשיות ומגיע להתנהגויות סיכון המאופיינות בשימוש בחומרים, התנהגות מינית לא מותאמת, הפרעות אכילה, פגיעה עצמית, עבריינות, זנות ועוד.

בהכשרה הזו נעמיק בהתנהגויות סיכון, הרקע והמאפיינים שלהם, נעסוק ברצון שלנו להוביל לשינוי אל מול המקום בו נמצאות/ים בני/ות הנוער בהתבסס על תיאוריית 'מעגל השינוי' של פרוצ'סקה ודיקלמנטה.

bottom of page